Projekčná a inžinierska
činnosť

Ponúkame projekčné práce elektroinštalácií vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie.

Projekčná a inžinierska činnosť

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Naša spoločnosť vykonává východiskové, periodické, mimoriadne odborné prehliadky,
odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení
vo všetkých typoch objektov.

Zistiť viac
Odborné prehliadky a odborné skúšky

Elektronická požiarna signalizácia

Od projektu po realizáciu a pravidelné revízie elektrickej požiarnej signalizácie. Naša spoločnosť je certifikovaná na systémy od výrobcov LABOR STRAUSS, LITES a SCHRACK SECONET.

Elektronická požiarna signalizácia

Monitorovacie kamerové systémy

Sledovanie pohybu a konania osôb v chránenom priestore a okolí,
monitorovanie aktuálnej situácie a zaznamenávanie obrazu zo
sledovaného priestoru.

Zistiť viac
Monitorovacie kamerové systémy

Elektronické Zabezpečovacie Systémy

Ponúkame projekčné a realizačné služby v oblasti zabezpečenia budov. Poplachový systém je určený pre detekciu prítomnosti vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľom do vybraného priestoru.

Zistiť viac
Odborné prehliadky a odborné skúšky
English

Prečo si vybrať techcontrol?

Ponúkame Vám niekoľkoročné skúsenosti projekčnej a realizačnej činnosti v oblasti
komplexného zabezpečenia budov inteligentnými a vzájomne prepojiteľnými
subsystémami elektronických monitorovacích zariadení.

Projekčná
a inžinierska činnosť

Ponúkame projekčné práce elektroinštalácií vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Vysoké napätie - VN, Nízke napätie - NN, Slaboprúdové inštalácie EPS, HSP, EZS, CCTV, CBS..., Fotovoltické elektrárne.

Revízie,
Odborné prehliadky

Vykonávanie revízií / Odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení.

Elektrická
požiarna signalizácia

Plní účel preventívnej ochrany objektov pred možným vznikom a následným rozšírením požiarov.

Riadenie
technológií budov

Inteligentné elektroinštalácie pre rodinné domy aj administretívne budovy s orientáciou na štandard KNX.

Meranie
a regulácia

Riadenie technológií malých elektrární, kotolní, vzduchotechnických jednotiek, monitorovanie a riadenie odberu el. energie.

Núdzové
zvukové systémy

Núdzové ozvučovacie systémy. Ich prioritnou úlohou je predovšetkým upozornenie a informovanie návštevníkov.

Elektronické
zabezpečovacie Systémy

Poplachové systémy narušenia, elektronické zabezpečovacie systémy a zariadenia. V danej oblasti pokrývame rôzne cenové úrovne.

Monitorovacie
kamerové systémy

Kamerové systémy a zariadenia, umožňujúce sledovanie pohybu osôb v chránenom priestore.

Prístupové
systémy

Prístupové systémy určené pre zabezpečenie vstupov a priechodov, s možnosťou evidencie a archivácie, prípadne monitorovanie osôb.

Ozvučovacie
systémy

Ozvučovacie systémy, používané pre smerovanie hudby a reči do požadovaných priestorov.

Nabíjacie
stanice

Projekcia, realizácia a servis nabíjacích staníc pre súkromné a komerčné využitie.

Fotovoltické
elektrárne

Od projektu po realizáciu a revíziu fotovoltických inštalácií v súkromnom aj komerčnom sektore.

O našej spoločnosti

Ponúkame svojim klientom niekoľkoročné skúsenosti projekčnej a realizačnej činnosti v oblasti komplexného zabezpečenia budov inteligentnými a vzájomne prepojiteľnými subsystémami elektronických monitorovacích zariadení ako sú:

  • Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)
  • Prístupové a evidenčné systémy (ACS)
  • Kamerové monitorovacie systémy (CCTV)
  • Elektronické protipožiarne systémy (EPS)
  • Núdzové zvukové systémy (NZS)
  • Revízie elektrických zariadení (VTZE)

Sme etablovaní aj v oblasti riadenia technologických procesov, ako napr. riadenie malých vodných elektrární, v oblasti návrhu a realizácie inteligentných inštalácií rodinných domov a administratívnych budov.

Zabezpečili sme

engie, greenway, duslo, reiawg, itp control, istrochem engie, greenway, duslo, reiawg, itp control, istrochem
Pridať sa k nám

Vedenie firmy

Ing. Robert Roth

Ing. Robert Roth

founder & co-owner & CEO

Tomáš Ivančík, DiS.

Tomáš Ivančík, DiS.

co-owner & executive director

Kontaktujte nás

TECHCONTROL, s.r.o.

Vaša správa bola úspešne odoslaná.